tisdag 20 september 2022

Cashen, dom tas

Nej, detta är ingen hyllning till 90-tals-hiphop, det är ännu värre. I Israel är kontanttransaktioner över 18700 kr olagliga. Så långt tror jag inget land i Europa gått, men det finns tveklöst både politiker och opinionsbildare som gärna skulle göra det.

Jag uppskattar möjligheten att kunna använda kontanter. Det handlar inte om att jag vill handla svart eller understödja ljusskygg verksamhet. Jag vill bara kunna göra vad jag vill med mina egna pengar utan att vartenda steg i mitt liv går att följa likt en dystopi i 1984-anda. Jag vill inte att staten ska veta allt jag gör, inte heller få reklam från företag som drar slutsatser om mig utifrån mina vanor.

Men om vi vänder på det, varför vill man förbjuda eller kraftigt begränsa användandet av pengar? Om Björn Ulvaeus vill slippa riskera att bli rånad kan väl han och hans familj bara sluta att använda cash? Så hatisk mot kontanter som han varit i alla år utgår jag ifrån att han redan gör det. Jag respekterar det och har inga synpunkter. Så varför propagerar han för att hindra mig att agera annorlunda?

Jag tänker att den som vill tvinga andra att agera som man själv har en rätt svag produkt att sälja in. Det gäller inte bara pengar. Den som tycker sig ha ett sunt och bra liv borde ju bara kunna leva det och se lärjunge efter lärjunge ansluta. Och om de inte gör det? Ja, då var det väl inget bra liv – för dem.

72 kommentarer:

 1. Fantastiskt att man föreslår avskaffandet av kontanter för att "förhindra brott". Allt annat man har hemma, eller med sig, saknar värde? Tar man bort svenska kontanter, kommer de kriminella handla med euro eller dollar istället. Det är väl inte så långsökt? Och om all världens valutor blir helt utan fysiska kontanter, då kommer man väl idka byteshandel med stöldgods och droger istället? Numera blir det väl bitcoins eller nåt, finns så otroligt många kryptovalutor att det aldrig kommer gå att reglera det ordentligt. Försöker man kommer de kriminella kanske att bygga sin egna digitala ekonomi, kryptobaserat.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, vore jag kriminell tror jag att det skulle vara mer lukrativt att kidnappa Björn Ulvaeus än att sno hans plånbok, men vad vet jag.

   Radera
  2. Eller så kommer lagliga alternativa betalmedel att uppstå spontant för att underlätta transaktioner mellan vanliga (i enlighet med befintlig ekonomisk teori). Dock tror jag inte på att det blir tulpanlökar denna gång.

   Radera
  3. Kryptovalutor ÄR lagliga, men det är också olagligt att låta bli att ta emot SEK och det hjälper ju inte när exempelvis Teliabutiker kan göra det utan att få några repressalier.

   Radera
  4. "Tar man bort svenska kontanter, kommer de kriminella handla med euro eller dollar istället."

   Det försvårar nog transaktionen. En partyknarkande Svensson går knappast runt med en bunt dollarsedlar i plånboken. Lyxklockor, lyxväskor mm fungerar nog bara som betalmedel i större affärer i kriminella kretsar. Svårt att betala en portion knark med minutvisaren från en lyxklocka eller en axelrem från en lyxväska. Myndigheternas gemensamma satsningar är nog ganska effektiva. Om inte annat drar de in kosing till statskassan.
   https://kronofogden.se/om-kronofogden/nyheter-och-press/pressmeddelanden/2021-05-04-trots-rekord---kriminella-slipper-undan-kronofogden

   Och från och med 2022 så har myndigheterna ännu större möjligheter att plocka av kriminella deras lyxprylar.

   "De nya reglerna om utmätning är resultatet av Kronofogdens lagförslag. Tidigare behövde skuldsatta personer vara misstänkta för ett konkret brott för att vi, med hjälp av Polisen, skulle kunna genomföra en distansutmätning."
   https://kronofogden.se/om-kronofogden/nyheter-och-press/nyheter/2022-08-25-nya-regler-om-att-utmata-pa-distans

   De kriminella får flytta brottsvinsterna utomlands utom räckhåll för svenska myndigheter. Myndigheterna får i sin tur samarbeta internationellt för att beslagta brottsvinster utomlands. Katten på råttan, råttan på repet. Ytterst handlar det om att göra det så arbetsamt att vara kriminell att de väljer att ta ett vanligt jobb eller leva på soc istället för att begå brott.

   Radera
  5. Nej, en partyknarkande Svensson gör nog inte det, men då får han väl överföra eller swisha till en släkting till någon som gör det och som polisen inte känner till. Det kommer alltid finnas vägar.

   De flesta restriktionerna drabbar nog vanligt, hederligt folk och inga andra.

   Radera
  6. Swish är knappast framtiden i kriminella kretsar.
   https://www.svt.se/nyheter/nyhetstecken/regeringens-forslag-lat-polisen-kontrollera-swish-betalningar
   Polisen behöver bara gripa en knarkkund på bar gärning för att komma åt mottagarens Swish-nummer. Sedan begär de ut alla Swish-betalningar som mottagaren fått så har polisen hela kundregistret. Fast du har nog rätt i att det alltid kommer att finnas vägar.

   Radera
  7. "De flesta restriktionerna drabbar nog vanligt, hederligt folk och inga andra."

   I förlängningen kanske. Vi går tveklöst mot ett kontrollsamhälle. Kameror med ansiktsigenkänning som övervakar varenda gata/väg osv. Snart kommer du inte kunna släppa en fis utan att sensorer registrerar doften av kikärtsbiff och taggar den bittermicke och skickar datan till Skatteverket. Allt sker per automatik.

   Radera
  8. Vad jag menade är att de alltid kan växla pengar med folk som går under radarn, så då kan man använda vilket system som helst.

   Grejen är ju att det är vi som är samhället. Om samhället blir ett kontrollsamhälle är det för att vi går med på det.

   Radera
 2. Helt enig och av samma skäl som du har. Jag betalar allt i butiker med cash och köper nästan inget online. Förstas gar alla räkningar över internetbanken, men det är allt.

  Fast i min närbutik är jag känd, de kollar ibland extra pa displayen när jag köper nagot som inte är till nedsatt pris :).

  Annika

  SvaraRadera
 3. Nu har kontantbehovet minskat i mitt hushåll i och med att mina barn är stora nog för kort, men när de var små så fick de sin veckopeng i kontanter och även om de skulle gå och handla något åt hushållet. Enligt bankregler får man faktiskt inte ge kortet till någon annan, och jag tyckte att de fysiska pengarna gav en bättre förståelse för hur pengar används och faktiskt sen är slut och borta.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Pedagogiskt tror jag att du tänkte helt rätt.

   Radera
 4. Nu använder jag i princip, men inte av princip, nästan inte kontanter själv. Men jag tänker mig alltid ha några femhundringar hemma utifall det skulle behövas samt att jag inte alls gillar alla konsekvenser visavi staten ett kontantlöst samhälle skulle innebära för att uttrycka mig milt.
  /Jonas B

  SvaraRadera
  Svar
  1. Med risk för att uppfattas som en jobbig jävel är det bara kontantanvändning som motverkar kontanternas avskaffande.

   Radera
  2. Jag insåg det samtidigt som jag skrev och funderar över bättring på den fronten.

   Radera
 5. Jag tycker det är synd att vanliga pengar inte längre kan användas överallt. Kan man inte handla för en sedel blir den ju bara en färgad papperslapp.
  Troligen har det att göra med att kontanthantering kostar extra för försäljare. Det beror nog också på att inte så många längre använder kontanter. Kan inte minnas när jag själv senast gjorde det, det är flera år sedan. Så länge inte någon använder informationen om mina köp till något emot mig, så kan jag leva med att informationen finns.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det går dessutom emot svensk lag som är tydlig med att svenska kronor ska vara ett giltigt betalningsmedel överallt.

   Radera
  2. Det strider inte mot nån lag, butiker avgör själva om dem vill ta emot(avtalsfrihet)
   Men vård inom regionen måste kunna ta kontanter det har högsta förvaltningsrätten slagit fast 2015.

   Radera
  3. Jag håller inte med. Lagen om Sveriges riksbank (1988:1385), femte kapitlet, första paragrafen säger:

   "Sedlar och mynt som ges ut av Riksbanken är lagliga betalningsmedel."

   Radera
  4. Du behöver inte hålla med men faktum är att när det gäller förhållanden mellan enskilda eller mellan näringsidkare och konsumenter, alltså civilrättsliga förhållanden, så råder det avtalsfrihet.
   Du beskriver huvudregeln men den har undantag(avtalsfrihet)

   Radera
  5. I praktiken har det tolkats så hittills, så är det ju.

   Radera
  6. Riksbanken gör en annan bedömning (kolla faktarutan).

   "Enligt riksbankslagen är sedlar och mynt så kallade lagliga betalningsmedel som hushåll och företag ska kunna använda för att betala. Men det finns betydande undantag från skyldigheten att ta emot kontanter. För det första kan skyldigheten ofta avtalas bort. Detta gäller både i privat verksamhet och i sådan offentlig verksamhet som kan liknas vid privat verksamhet, exempelvis kommunala parkeringsplatser. För det andra finns det undantag i en del lagar, exempelvis skattelagstiftningen, som medför att det inte är möjligt att betala med kontanter. Skyldigheten att ta emot kontanter är därför relativt begränsad och gäller enbart inom några få områden, exempelvis inom den offentligt finansierade vården."
   https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/sa-betalar-svenskarna/betalningsrapport-2021/3.-riksbankens-arbete-och-policy/kontanternas-stallning-som-lagligt-betalningsmedel-behover-starkas/fler-politiska-beslut-kravs-for-att-sakra-hela-kontantinfrastrukturen-och-kontanter-som-betalningsmedel/

   Radera
  7. "Högsta förvaltningsdomstolens bedömning
   Den aktuella bestämmelsen i riksbankslagen innebär att en borgenär i princip är skyldig att ta emot betalning i kontanter. Denna skyldighet gäller dock inte utan undantag.
   I vissa fall kan parterna avtala om att betalning ska ske med andra betalningsmedel än kontanter. Målet rör dock avgifter som i huvudsak är offentligrättsligt reglerade. I rättspraxis har i vissa fall rättsförhållanden, eller del av ett rättsförhållande, även på offentligrättsligt reglerade områden ansetts ha sådan civilrättslig karaktär att de har ansetts bör bedömas enligt civilrättsliga regler (jfr RÅ 1982 2:62, NJA 1998 s. 656 I och NJA 2008 s. 642). Rättsförhållandet mellan landstinget, i dess egenskap av vårdgivare, och vårdtagare är dock inte av denna karaktär. Det kan även i lag finnas undantag från bestämmelsen i riksbankslagen. Som exempel kan nämnas 62 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) som anger att skatter och avgifter ska betalas in till Skatteverkets särskilda konto för skattebetalningar. Frågan om hur och var betalning av vårdavgifter ska ske har dock inte reglerats särskilt."
   https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstaforvaltningsdomstolen/avgoranden-2008-2018/2015/hfd-2015-ref.-49.pdf/

   Butiker har alltså rätt att neka kontanter eftersom avtalet mellan butiken och kunden regleras av civilrätten och inte av offentligrätten.
   https://sv.wikipedia.org/wiki/Offentlig_r%C3%A4tt

   I Norge är det tydligen svårare för butikerna att avtala bort kontanter.

   "Juridiskt innebär detta att de ska kunna användas var som helst i landet. Genom avtalsfrihet är det dock enkelt att kringgå detta, till exempel genom att en butik sätter upp en skylt som säger att kontanter inte tas emot. Skyddet som ges av lagstiftningen om lagligt betalningsmedel i Sverige är förhållandevis svagt i ett internationellt perspektiv. I Norge och Danmark finns det till exempel konsumentlagstiftning som begränsar möjligheten att avtala bort kontantbetalning."
   https://data.riksdagen.se/fil/FC2C6BC6-D5E3-488D-AB29-E565FD87EDE8

   Radera
  8. "Offentlig rätt är den del av juridiken som omfattar statsrätten, straffrätten och förvaltningsrätten. Dessa rättsområden reglerar myndigheternas roll gentemot folket samt myndigheters interna relationer."
   https://sv.wikipedia.org/wiki/Offentlig_r%C3%A4tt

   "Civilrätt, även kallat privaträtt, är den del av juridiken som berör förhållanden mellan privatpersoner och andra så kallade privata rättssubjekt (organisationer, företag med flera)."
   https://sv.wikipedia.org/wiki/Civilr%C3%A4tt

   Radera
  9. Hittade en kandidatuppsats i juridik som jag tror sammanfattar rättsläget bra:

   "De avgörande faktorerna som påverkar ifall de civilrättsliga principerna kan bli aktuella är om det finns en avsaknad av myndighetsutövning. Men även att det föreligger en viss form av frivillighet både från det allmänna som i vissa situationer inte har en skyldighet att tillhandahålla en viss tjänst utan väjer att göra det samt en frivillighet från den enskilde att vilja nyttja tjänsten som det allmänna erbjuder. Slutsatsen är att det i sådana situationer föreligger en tyngre civilrättsligt karaktär och att det mellan parterna då uppstår ett ömsesidigt förpliktande avtalsförhållande trots att delar omgärdas av den offentliga rätten."
   https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=9052992&fileOId=9053026

   Framförallt fallet med parkeringsplatser är intressant. Har en kommun rätt att neka kontant betalning av parkeringsavgift?

   Radera
  10. Det där med "avtala bort" tycker jag är intressant. Går jag in på en svensk restaurang, sätter mig vid ett bord och beställer mat blir jag inte upplyst om att restaurangen inte accepterar pengar som betalningsmedel förrän jag ätit klart och beställt in notan. Möjligt att det fanns en liten skylt vid disken, men om jag ens går förbi den är det ju inte säkert att jag läser allt som står där. Har man då avtalat bort rätten att använda pengar? Jag tycker inte det.

   Radera
  11. Man ingår många civilrättsliga avtal utan att känna till alla villkor. Du läser knappast alla avtalsvillkor innan du betalar parkeringsavgift, använder en privat väg mm. Visst det kanske inte är samma sak som betalningsvillkoren men ändå. Långt ifrån alla avtal ingås på papper.

   Radera
  12. "Det där med "avtala bort" tycker jag är intressant."

   Vem har sagt att ni har "avtalat bort" någonting? Ni har inte ingått ett avtal om hur betalningen ska ske förrän ni gjort det, t ex genom att butiken har en skylt som säger att den inte accepterat kontanter. Du har väl ett eget ansvar också att komma överens med leverantören hur betalning ska ske? Företaget har ingen skyldighet att ta betalt i sedlar och mynt om ni inte har avtalat det.

   Radera
  13. "Man ingår många civilrättsliga avtal utan att känna till alla villkor."

   Fast man måste väl i alla fall få reda på att det finns villkor att känna till? Mitt restaurangexempel tycker jag är att jämställa med att jag anses ha besvarat en fråga som aldrig har ställts.

   Så du menar att det är mitt ansvar som restauranggäst att i samband med att jag beställer maten kolla att de tar emot sedlar?! Vad hände med "Du beskriver huvudregeln men den har undantag(avtalsfrihet)"? Jävla otur om de bara tar nyseeländska dollar på Pizza Hut vid Brommaplan och så glömmer jag att kolla det innan jag börjar äta.

   Radera
  14. Du och restaurangen har i och för sig ingått ett avtal att du ska betala i pengar om menyn anger priset i kronor. Du kan inte kräva att få betala maten med x honungsburkar.

   Jag tror företagen har ganska stora friheter vad gäller skyltens utformning men någonstans går ju gränsen för när skylten är för otydlig. Privata parkeringsskyltar har inga höga krav på skyltning. Du får väl ta och testa lagen genom att gå in på en svensk restaurang som skyltar slarvigt, äta en smarrig middag och sedan kräva att få betala med sedlar, mynt eller honungsburkar så får vi se hur det slutar.
   https://lawline.se/answers/innehall-pa-parkeringsskylt

   Radera
  15. "Så du menar att det är mitt ansvar som restauranggäst att i samband med att jag beställer maten kolla att de tar emot sedlar?!"

   Inte juridiskt kanske men jag kan tycka att det borde ligga i ditt intresse att kontrollera att du får betala med kontanter. Du vet ju att det blir vanligare och vanligare att butiker inte accepterar kontanter. Du borde åtminstone hålla utkik efter skyltar i kassan och information om betalningsalternativ i menyn.

   Radera
  16. Ingen har tvingat dig att gå in på restaurangen. Du kan äta någon annanstans om restaurangens avtalsvillkor inte passar dig. Dock så kan man tycka att skylten som säger att restaurangen inte tar emot kontanter måste vara tillräckligt tydlig. Det tror jag att den ofta är också.

   Radera
  17. Principen om avtalsfrihet ger dig och butiken rätt att själva avgöra om ni vill ingå avtal med varandra och hur avtalet ska se ut. Det är väl bra att lagen inte tvingar butiker och kunder att ingå avtal under på vissa villkor? Lagen hindrar er inte från att avtala att du ska betala i honungsburkar även om Skatteverket nog inte accepterar att momsen betalas i honung.

   Radera
  18. "Fast man måste väl i alla fall få reda på att det finns villkor att känna till?"

   Det är klart att du ingår ett avtal när du beställer mat. Du beställer rätten A till priset B kronor. Och du betalar enligt vad du och butiken kommit överens om. I kronor (och skylten i kassan eller informationstexten i menyn säger att ni har kommit överens om att betalningen inte ska göras med sedlar och mynt).

   Radera
  19. "Fast man måste väl i alla fall få reda på att det finns villkor att känna till?"

   Jag uttryckt mig nog lite klumpigt i mitt förra svar. Jag menar att du känner till villkoren. Villkoren är:

   1. Maträtten heter si och innehåller så.
   2. Maträtten kostar x kronor. Därmed är det klart att maten ska betalas i kronor.
   3. Skylten på dörren, vid kassan eller i meyn innebär villkoret att sedlar och mynt inte accepteras (men maten ska fortfarande betala i kronor).

   Informationen om att restaurangen inte accepterar kontanter måste troligtvis vara tillräckligt tydlig för att en någorlunda normal gäst ska ha en rimlig chans att se den. Är den inte det så tror jag inte restaurangen har rätt att neka dig att betala med kontanter. Dock är det ju ytterst upp till en domstol att avgöra om informationen är tillräckligt tydlig.

   Radera
  20. Om jag vet vad maten kostar lär det väl ha stått på menyn. I så fall inser jag att det också på menyn (inte på en skylt vid kassan, den går jag kanske inte ens i närheten av) - tydligt - måste anges att det inte stoppar där utan att de har speciella krav på att betalningen ska ske över ett plastkort, inte med det antalet kronor det står. I de fall det inte framgår tror jag att restaurangen har ett svagt case, rent juridiskt. Problemet är väl att de flesta, mig själv inkluderat, kväver en svordom, tar fram plastkortet och gör en mental notering om att aldrig komma tillbaka.

   Radera
  21. Jag har inte undersökt saken men jag gissar att det ofta står på menyn om man beställer vid bordet på en restaurang.
   https://www.nordiskamuseet.se/sites/default/files/public/0629.pdf
   https://hotelvonkraemer.se/content/uploads/2018/10/Lunchmeny-vecka-42.jpg

   Det är nog mer på kaféer/pubar det står på en skylt vid kassan eller på dörren. Eftersom du betalar när du beställer på sådana ställen så är det ingen skada skedd (för butiken) om du missar skylten. Expediten kommer ju att berätta det för dig.
   https://www.gp.se/image/policy:1.24239845:1582121185/x1F7PIAS0N8njL1UaXN-Z6cMeA-jpg.jpg?f=Wide&w=1024&$p$f$w=f2961df
   https://images.cdn.yle.fi/image/upload/f_auto,fl_progressive/q_auto/w_5034,h_2832,c_crop,x_0,y_0/w_500/dpr_2/v1574594290/39-6117635dcd3b2621ed2.jpg

   Min poäng är dock att butiken och du har avtalsfrihet och att det är denna avtalsfrihet som gör så att myndigheterna inte kan tvinga butiken (eller dig) att göra era affärer med kontanter. Det är väl ändå bra att det är ytterst är upp till avtalsparterna att själva bestämma betalningsmedlet. Riksbanken kan inte tvinga er att göra era affärer med Riksbankens pengar.

   Radera
  22. "I de fall det inte framgår tror jag att restaurangen har ett svagt case, rent juridiskt. Problemet är väl att de flesta, mig själv inkluderat, kväver en svordom, tar fram plastkortet och gör en mental notering om att aldrig komma tillbaka."

   Det är mycket möjligt att du har rätt i att en restaurang som har skyltat dåligt har ett svagt case. Det enda sättet att ta reda på det är att du åker till Sverige, letar upp en restaurang som skyltar slarvigt (inte på menyn), äter en middag och sedan kräver att få betala med sedlar, mynt eller honung. Det blir ett intressant rättsfall och bra reklam för biodlaren som krävde att få betala restaurangbesöket med sin honung. ;)

   Radera
  23. Jag tror att du och restaurangen har rätt att hitta på egna "sedlar". Rikskuponger är väl ett exempel på det.
   https://sv.wikipedia.org/wiki/Rikskuponger
   Ni får knappast kalla era sedlar för "krona" för Riksbanken har ensamrätt att ge ut pengar i Sverige. Du kan inte heller kräva att få betala t ex vård mm med dem eftersom offentligrätten bara kräver att man ska kunna betala med Riksbankens kronor.

   Radera
  24. När jag råkat ut för det har det varit lunchrestauranger. Men jag tänker inte leta upp fenomenet igen, jag tror att det vimlar av Facebookgrupper där sånt görs.

   Det är möjligt att vi kan avtala om allt möjligt, t ex att jag diskar för kaffe. Men då är det ju just ett ömsesidigt avtal, inte en regel man gör allt för att hemlighålla för kunden tills det är dags att betala.

   Radera
 6. Tänker att en sån som Björn Ulvaeus anser sig själv var så betydelsefull att han tycker sig ha tolkningsföreträde i varje fråga han är intresserad av. Tycker att han med åren har blivit alltmer uppblåst och pompös och då var jag ända ett big fan av ABBA när det begav sig.
  Jag är enträgen vad det gäller kontanter och använder dem där jag kan. Är ärliga och fifflar inte med pengar men vill inte, precis som du att alla köp ska bli registrerade någonstans och att storebror kollar alla mina köp. Tycker folk är alldeles för naiva och bekväma./ Elsa

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har väldigt dålig koll, både på hur han var tidigare och hur han är nu. Musikaliskt tycker jag at det var ett väldigt nerköp att gå från Hootenanny Singers till det slätstrukna bandet Abba, men jag har förstått att många inte håller med.

   Bra att du är med i kampen :)

   Radera
  2. Big fan här med men då av Hootenanny Singers.
   /Jonas B

   Radera
  3. Sparo hann före. =)

   Radera
  4. Och andra hann före oss, de var stora på sin tid. Tacka fan för det med klassiska hits som Mårten Gås:
   https://www.youtube.com/watch?v=xTA8HOzo2mM

   Radera
  5. Ja,ja Mårten gås, Mårten gås! Minns "Isabelle torka tåren" men det var nog inget för dig Sparo?

   Radera
  6. Den har jag missat. Isabelle får mig däremot att tänka på denna:
   https://www.youtube.com/watch?v=1JvB808u_fw

   Radera
  7. Mårten Gås är extra rolig då huvudsången sköts av Hootenanny Singers busschaufför som saknar både takt o ton. Men så skönt i kombination med klockren stämsång. Annars är min favorit deras Dan Andersson-skiva som varit med mig hela livet.
   /Jonas B

   Radera
  8. Ja, "Berka", om jag minns rätt.

   Radera
  9. Jag ska inte svära på det men låter mycket bekant.

   Radera
 7. Jag är alldeles för lat för att använda kontanter. Är så enkelt, snabbt och smidigt att betala med google pay eller blipp-kort att det känns som extra obetalt arbete att hålla på med papperspengar.

  Däremot så strular korten/banken ibland, då är papperspengar en backup-lösning. Det i sig motiverar mer än väl kontanternas existens.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tycker inte att det tar så många sekunder.

   Radera
  2. Man måste masa sig till bankomaten ibland också, även den tiden måste rimligtvis räknas in.

   Radera
  3. Den kanske man går förbi ibland ändå.

   Radera
 8. "You'll own nothing and you'll be happy". Varför tillåts en pajas som Ulvaeus att uttala sig överhuvudtaget? Han har noll relevans, verkar inte speciellt intelligent och saknar med all sannolikhet det minimum av kompetens eller kunskap man skulle kunna förvänta sig av någon som går ut och gapar i såna här frågor, vilket han gör med jämna mellanrum. Vem betalar honom?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är väl för att vi har yttrandefrihet. Sedan har han såklart lättare än Kreti och Pleti att få sina uttalanden publicerade, men jag ser inga problem med att han får tycka till eftersom alternativet vore värre.

   Radera
  2. Givetvis får han det! Problemet är väl inte så mycket att han uttalar sig som att folk lyssnar på honom. Chockerande avslöjande: Bara för att du är en hejare på att producera banal popmusik betyder det inte att du automatiskt är en auktoritet i alla viktiga samhällsfrågor.

   Radera
  3. Nu är det förvisso inte så att Björn Ulveas agerar utifrån sitt kändisskap som alla andra sk kändisar gör. Han är aktiv medlem i Humanisterna och en samhällsdebattör med en hel del artiklar och seriöst "tyckande", oavsett vad man tycker om tyckeriet :-)

   Radera
  4. Jag vet inte vad jag ska säga om det. Att han är medlem i en förening gör väl ingen skillnad? Å andra sidan kan han ju inte göra någonting åt att han är känd. Skickar han in en debattartikeln är chansen att den tas in oerhört mycket större än om författaren heter Björn Andersson och som jobbar på Electrolux som kvalitetsansvarig för vitvaror, men det kan ju inte Ulvaeus hjälpa.

   Hans tyckande är för övrigt säkert både seriöst och uppriktigt. Jag tycker bara att han har fel.

   Radera
 9. Sparo, artikeln är från 2008 ;) Har han gjort oväsen igen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, att jag valde just den bilden var för för rubrikens skull, precis ovanför porträttbilden, men han gör ständiga utspel mot kontanter och att användandet av dem fortfarande är tillåtna.
   2013: https://www.di.se/artiklar/2013/10/30/debatt-kontanter-ger-mig-ingen-frihetskansla/
   2017: https://www.di.se/nyheter/bjorn-ulvaeus-dags-att-skrota-kontanter/
   Till exempel.

   Radera
 10. Jag bor i ett land med sundare inställning till kontanter och använder dem till det mesta. Allt utom räkningar och större inköp i princip.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag hoppas att hela världen så småningom ska gå åt det hållet, men det är inte mycket som talar för det.

   Radera
 11. Nu när jag tänkt lite bredare om detta så tänker jag nog att detta med kontantanvändning är vitalt, känns självklart för att behålla fysisk betalmedia. Jag tänker mig dela till mina ca 3000 följare o snor gärna din multirobotmänniskabild där Sparo. Kan både jag och säg 10% av de som läser det jag delar bruka lite mera kontanter har vi kommit en bit på väg?
  /Jonas B

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är så jag tänker också. Det finns ju kontantuppror och Facebookgrupper, men så länge vi inte använder cash och slutar att handla av dem som inte tillhandahåller möjligheten lär vi jobba i motvind.

   Radera
  2. Har studerat lite om vad som pågår inom ekonomin just nu, det är rörigt och ett visst kaos.

   Nu använder jag i princip, men inte av princip, nästan inte kontanter själv. Men jag tänker mig alltid ha några femhundringar hemma utifall det skulle behövas samt att jag inte alls gillar alla konsekvenser visavi staten ett kontantlöst samhälle skulle innebära för att uttrycka mig milt.

   Så jag tänker mig använda mera, det är bara bekvämlighet som hindrar. Enda sätter att avstyra det kontantlösa samhället är att bruka kontanter.

   Så får jag komma med en uppmaning här så blir det att noggrant tänka över verkningarna av det kontantlösa samhället, balansera det mot statens makt, och gör ett aktivt val att betala mera med kontanter, trots extra bök.

   Radera
 12. Myndigheten för samhällsskydd rekommenderar att vi ska ha 2000 kr i kontanter, vilket jag tycker låter rimligt. Med den här inflationen kanske lite mer tycker jag. Jag hoppas att fler lär sig något av den här ekonomiska krisen när det gäller konsumtion och sparande.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är inte utan att jag känner en viss skepsis mot vad den myndigheten säger överhuvudtaget, men visst vore det väl bra. Samtidigt tycker jag att det vore rimligt att den propagerar för att ingen näringsidkare borde kunna förvägra folk att handla kontant, för vad är pengarna då värda vid en krissituation?

   Radera