söndag 2 april 2023

Skadestånd på rymmen

Jag tillhör inte dem som brukar skrika efter högre straff eller protestera mot domar. Juridik är knepiga saker och med mindre än att man läst hela domen och gärna också förundersökningen är det omöjligt att veta säkert vad som är rätt och fel, även när det låter galet.

Skadestånd är också knepigt. Det är svårbegripligt att man får betala mer för att slå någon på käften än om man slår ihjäl vederbörande, och visst sticker det i ögonen när en dokumenterat kriminell får skadestånd för att ha suttit för länge i fängelse när anledningen är att han tidigare ljugit om sin ålder. Men jag kan ändå förstå det på ett intellektuellt plan.

Det kan jag däremot inte när en 20-åring med ett brottsregister tjockt som en telefonkatalog kräver skadestånd för att tidigare ha suttit frihetsberövad för ett brott han blivit frikänd för. Jo, så måste det vara, men han ansöker om pengarna samtidigt som han är på rymmen från ett fängelsestraff!

I Sverige är det inte kriminellt att rymma. Det förlänger inte straffet och behöver inte ens påverka framtida möjligheter att få permission. Men är man på rymmen borde det väl för i hela Hälsingland omöjliggöra att samtidigt ansöka och att få pengar från staten?! Nej då.

JK har inte fattat beslut om mannens ansökan, men om han skulle beviljas ersättning enligt standardbelopp kan han få runt 160 000 kronor. Att han ska avtjäna ett straff i ett annat mål påverkar inte hans möjlighet att få ersättning för det ärende han sedan tidigare frikänts för.


Välkommen till den uppochnedvända världen!

Vad hade hänt om han vore pensionär? Hade pensionen betalats ut till mannens bankkonto under rymningstiden? Om han saknat konto, hade Försäkringskassan betalat ut pensionen på en check till en Poste Restante-adress eller utländsk postbox? Snart kan ingenting förvåna mig.

56 kommentarer:

 1. Pengarna borde betalas ut på närmaste polisstation.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, nog borde han få hämta dem personligen, så att han får vänta tills han vill avtjäna resten av sitt straff. Så länge han är på rymmen borde inte JK lägga en minut på ärendet.

   Radera
 2. Jag skulle snarare vilja påstå att det som beskrivs ovan är normaltillståndet i landet upp och ned. Du finner säkert många svenskar som finner ovan fullkomligt rimligt dessutom. Det har gått så pass långt sedan länge.
  Mvh investera-pengar.blogspot.com

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är möjligt att det är normaltillståndet. Galet är det hur som helst.

   Radera
 3. Det räcker inte att ändra lagarna. Domare måste även tillsättas utifrån sin syn på juridiken eftersom lagtillämpning inte är någon exakt vetenskap utan i högsta grad beroende av domarens rättsideologi. Offentliga förhör innan domare utnämns, särskilt vad gäller justitieråden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, det verkar vara det största problemet med svenskt rättsväsende, att domstolarna gör egna tolkningar av allting. Det är t ex meningslöst att höja maxstraffen om domstolarna ändå konsekvent dömer till minimistraff, eller att ge möjligheter till yrkande om utvisning när åklagarna nästan aldrig kräver det.

   Radera
  2. Stopp där. Har du verkligen belägg för dessa påståenden Micke? För myndigheter och jurister hävdar bestämt på motsatsen, det finns "studier" på det osv :)

   Radera
  3. "Det är t ex meningslöst att höja maxstraffen om domstolarna ändå konsekvent dömer till minimistraff, eller att ge möjligheter till yrkande om utvisning när åklagarna nästan aldrig kräver det."

   Politikerna måste höja minimistraffet om de vill att människor ska dömas till hårdare straff eftersom normalstraffet är i den nedre delen av straffskalan.

   "När ett brott ska placeras på en straffskala inleder domstolen i den nedre änden av straffskalan. Sedan beaktas de försvårande omständigheter i fallet som motiverar ett högre straffvärde. Exempel på försvårande omständigheter är att gärningspersonen avsåg att gärningen skulle få allvarligare konsekvenser än vad som blev fallet, eller att gärningspersonen visat särskilt stor hänsynslöshet. En annan anledning till att straffet skärps kan också vara återfall i brottslighet. Tanken är därför att de övre delarna av straffskalorna inte ska användas utom i fall där det finns många försvårande omständigheter eller där upprepad brottslighet förekommit."
   https://lawline.se/answers/anvandning-av-ovre-delen-av-straffskalor

   Tom-Hjördis

   Radera
  4. "eller att ge möjligheter till yrkande om utvisning när åklagarna nästan aldrig kräver det."

   Politikerna kan tvinga domstolarna att döma till utvisning genom att stifta en lag som tvingar domstolarna att döma till utvisning. Då spelar det mindre roll vad åklagarna kräver.

   "Det ska bli obligatoriskt att pröva utvisning om en utlänning begår brott. Brott som leder till ett fängelsestraff ska alltid medföra utvisning. Även de med medborgarskap ska kunna bli av med det och utvisas om de gjort grova brott."
   https://sd.se/vad-vi-vill/fangsla-och-utvisa/

   Tom-Hjördis

   Radera
  5. "Det räcker inte att ändra lagarna. Domare måste även tillsättas utifrån sin syn på juridiken eftersom lagtillämpning inte är någon exakt vetenskap utan i högsta grad beroende av domarens rättsideologi."

   Det räcker att ändra lagarna om lagändringarna är tillräckligt tvingande för domstolarna. Nämndemännen kan inte döma tvärtemot lagar som tydligt kräver utvisning om t ex den åtalade döms till fängelse. Om minimistraffet dessutom är fängelse har inte nämndemännen mycket till val.

   Tom-Hjördis

   Radera
  6. Svårt att se hur man ska kunna införa tvingande lagar. Det blir alltid en bedömning av domstolen.

   Radera
  7. "Svårt att se hur man ska kunna införa tvingande lagar. Det blir alltid en bedömning av domstolen."

   Straffet blir utvisning om lagen säger att minimistraffet är fängelse och att automatisk utvisning gäller vid fängelsedom. Åklagaren måste åtala (åtalsplikten) om bevisningen skulle kunna räcka för fällande dom och domstolen kan inte annat än att döma om bevisläget är gott. Det ger väldigt lite utrymme åt åklagaren och domstolen att inte döma till utvisning.

   Tom-Hjördis

   Radera
  8. Just den åtgärden kanske vi kan vänta med att diskutera tills det finns fler än noll partier i riksdagen som är villiga att jobba för det även om det skulle bli dålig stämning ;-)

   Radera
 4. Sverige borde försöka se till att så få som möjligt blir kriminella. Hur det ska gå till har jag ingen aning om, men det kostar staten väldigt mycket pengar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. En bra kunde ju vara att inte skicka skadeståndspengar till kriminella som rymt från fängelset.

   Radera
  2. Det löser en del av problemet. 1% kanske, bättre än ingenting.

   Radera
  3. Enkla problem har enkla lösningar. Utvisa de som kommer hit enkom i syfte att nyttja bidrag och leva som kriminellt avskum. Ge dem en chans att anpassa sig och bevisa sig, sen är de rökta. Inte svårare än så.

   Radera
  4. Känns inte jättelätt, särskilt med den svenska poliskårens kompetensnivå.

   Radera
  5. Det går inte att utvisa svenska medborgare. Problemet ligger långt tillbaka i tiden, och det är vad vi ser frukten av idag.

   Radera
  6. Nej, det ligger inte långt tillbaks. Jag kan berätta för dig att jag levde tex 1980. Bombningar, våldtäkter, inlåst kött osv osv var inte vardag då. Det har exploderat sista 5-10 åren. Exploderat. Allt under tiden som "forskare" i Sverige upprepar att "ingen vet varför".
   Mvh investera-pengar.blogspot.com

   Radera
  7. Anonym, det är väl ganska vedertaget att det är invandring som har gjort att problemet eskalerat till den nivå det är idag. Det i kombination med ett totalt slapphänt samhälle. Ingen utanför PK-korridoren kan nog betvivla detta faktum. Problemet är dock att även om alla dessa "nya" förövare hade hetat Albin och Mattias, polisen hade fortfarande inte haft något att sätta emot. Där spelar det ingen roll varifrån en förövare härstammar. Det faktum att det är busenkelt att lura staten via diverse bidragsfusk, allt taget tillsammans har blivit ett smörgåsbord för motorn i det hela, maffialedarna, klanerna, dvs motorerna i det nya kriminella Sverige.

   Radera
  8. Lagar ska gälla oavsett etnicitet (finns endast undantag för samer). Jag tycker inte att denna rymlings skadeståndsansökan ska behandlas så länge han är på rymmen. Inte baserat på var han kommer ifrån utan på vad han har gjort.

   Radera
 5. Sunt förnuft, någon? Nä tänkte väl det. Ideologi trumfar allt annat i detta land numera. Identitetspolitik och symbolpolitik har infekterat samhället på alla nivåer. Hur ska det här landet någonsin friskna till? /C

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det behövs knappt ens sunt förnuft, bara någon slags logik.

   Radera
  2. Det finns feminister som påstår att logik är en patriarkal härskarteknik dvs ett sätt för männen att kontrollera kvinnorna.

   Tom-Hjördis

   Radera
  3. Det har jag aldrig hört.

   Radera
  4. "Kvinnofrågan inom vetenskapen — varför det inte finns fler kvinnliga forskare — utvecklades så småningom till vetenskapsfrågan inom feminismen. Den ursprung liga reformistiska kritiken av vetenskapens vana att utesluta kvinnor blev till ett nytt radikalt ifrågasättande av vetenskapens grund och dess forskningsmetoder.

   Vetenskapens historia betraktas som en redogörelse för den forskning som på ett riktigt (och ibland felaktigt) sätt använder en metod som, om man följer den korrekt, frambringar vederhäftig kunskap. Denna vetenskapshistoria, historien om triumfer och misstag, förklarar misstag som resultat av störningar på den ideala metodens empiriska väg. Metodens rättesnören om observatörens opartiskhet och objektivitet betraktas som heliga; misstagen får skrivas på partiskhetens, subjektivitetens, okunnighetens, det odisciplinerade tänkandets och den frånvarande teknologins konto.
   Vetenskapens mål är att avlägsna dessa skadliga inflytanden från metodbyggnaden och se till att sanning av högsta kvalitet uppnås genom en sträng tillämpning av metoden. Av denna uppfattning följer att fysiken och matematisk-logiska metoder ses som mönster för mänskligt kunskapssökande.
   Harding kräver en radikal omvandling av den traditionella vetenskapssynen: för att revolutionera naturvetenskapen krävs det att vi fördjupar vår förståelse av de komplicerade relationerna mellan de olika sätt på vilka vetenskap könsbestäms, liksom att vi på ett mer genomgripande sätt överger empirismens dogmer.
   Denna omvandling bringar i dager de genusstyrda intressen som genomsyrar upptäcktssammanhangen och den androcentrism som underförstås vid valet av fysik som mönstervetenskap. Vidare visar den på det vetenskapliga arbetets könssegregering och den vetenskapliga praktikens sociala natur."

   Jag låter bli att länka till källan eftersom det kan finnas personer som läser här som inte har förmågan att skilja på politisk propaganda och "feministisk vetenskapsteori".

   Nu har du hört att det finns feminister som radikalt vill omdana att fysiken och matematisk-logiska metoder ses som mönster för mänskligt kunskapssökande.

   Tom-Hjördis

   Radera
  5. Harding i citatet i min förra kommentar är vetenskapsteoretiker och professor emeritus (University of California) Sandra Harding som alltsedan 1980-talet ägnat sig åt att "rekonstruera objektivitet", så att denna kan rymma perspektiv som inbegriper klass, kön och ras.

   Dagens matematik och fysik innebär förtryck av klass, kön och ras, enligt Harding.

   Tom-Hjördis

   Radera
  6. "Rekonstruera objektivitet" var intressant. Själv levde jag i villfarelsen att objektivitet skulle vara neutral. Objektiv, om man så vill.

   Radera
  7. När jag ändå kritiserar feminismen vill jag passa på att uppmärksamma er på ett konkret exempel på hur feminismen går tillväga för att skapa jobb åt sina aktivister på din och min bekostnad.

   Det började med Metoo 2017. Januari 2020 var det dags för Sveriges nya yrkeskår att presentera sig:

   "Som en stuntkoordinator – fast för sexscener. Så vill Sveriges första intimitetskoordinator beskriva sitt jobb.
   – Vi skulle ju aldrig drömma om att ge två skådespelare varsin kniv och säga "varsågod och improvisera", säger Malin B Erikson."
   https://www.gp.se/kultur/kultur-n%C3%B6je/hon-fixar-schyssta-sexscener-i-filmer-1.23335774

   April 2023 har låtsasjobbfabriken producerat klart ett nytt jobb åt genusvetare/feminister:

   "Efter metoo kommer nu riktlinjer för intima scener på film och tv. Bland annat ska utgångspunkten vara att inga överraskande ändringar ska göras på set. Dessutom bör det tydligt framgå vem som ansvarar för den intima scenen."

   "Reglerna har tagits fram i samråd med två intimitetskoordinatorer, och en referensgrupp yrkesverksamma filmarbetare, skådespelare, regissörer och producenter."
   https://www.gp.se/kultur/kultur/film-och-tv-branschen-f%C3%A5r-nya-riktlinjer-f%C3%B6r-intima-scener-1.96068641

   Tom-Hjördis

   Radera
 6. Detta är ju givetvis helt galet tycker även jag.

  Annars får jag som vanligt ge min input enl mina erfarenheter och verklighet.
  Mycket intressant ämne tycker jag, och som jag skrivit tidigare tjänstgör jag som nämndeman i tingsrätten några gånger per månad, och inne på femte året är jag väl uppsjungen och börjar få ett mått av erfarenhet.
  Erkänner gärna dessutom att det är min favorit bland politiska uppdrag, trots eller tack vare att det är helt opolitiskt.

  Det jag vill lyfta, och då har jag absolut inget egenintresse att försvara systemet, snarare tvärtom, är att jag generellt blivit glatt överraskad.

  Absolut finns det lägen där lagen inte biter eller när saker och ting får utfall som ej är rimliga. Då ställer jag mig med avvikande åsikt och hör och häpna, det har inträffat ett par gånger att jag debatterat över lagmannen eller övriga nämndemän att stå armkrok med mitt sätt att se det, samt utfall och dom har ändrats från den första nådda. Något fall har lett till frikännande, något fall betydligt tuffare straff.

  Men det jag blivit glatt överraskad av är att lagen är 98% väl fungerande och rätt effektiv, nej, gillar fortfarande ej straffrabatt.

  Samt att domare/lagmän (ligger ganska spik på 50/50 mellan män och kvinnor i "min" tingsrätt för övrigt) inte bara är mycket kunniga och erfarna individer, de är med något enstaka undantag även mycket KLOKA. Det imponerar och ger mig en tilltro jag ej haft innan jag började dra mitt lilla strå till stacken.
  /JB

  SvaraRadera
  Svar
  1. Huruvida domare eller nämndemän är män eller kvinnor känns otroligt ointressant. När det gäller fördelningen är jag mer bekymrad över att gruppen politiker är överrepresenterad, och gissningsvis också gruppen 60+.

   Radera
  2. Medhåll, otroligt ointressant. Ja, gruppen 60+ är onekligen stor, sedan är det även en sanning att tillsättningen av nämndemän utgår från politiska samlingar och då lätt tillsätter internt om man ej har klockrena alternativ utifrån.
   /JB

   Radera
  3. "Huruvida domare eller nämndemän är män eller kvinnor känns otroligt ointressant."

   Det har faktiskt indirekt betydelse om nämndemännen är män eller kvinnor. Feministerna har startat ett könskrig vilket medfört att män och kvinnor röstar mer olika än någonsin. Kvinnor röstar vänster medan män röstar höger. I feminismens Sverige är det såldes mer sannolikt att en kvinnlig nämndeman är vänsterpartist och att en manlig nämndeman är sverigedemokrat. Tillsammans med att nämndemännen inte är partipolitiskt oberoende (t ex läxade Socialdemokraterna i Göteborg upp två nämndemän som dömde i den sk Snippa-domen) gör att det indirekt har betydelse om nämndemännen är män eller kvinnor.
   https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2021/okande-gap-mellan-kvinnors-och-mans-partisympatier/

   För övrigt är det väldigt intressant att män och kvinnor röstar mer olika trots att vi är mer jämställda än någonsin. Det är nästan lika intressant som att kvinnor mår psykisk sämre än förut trots att de är mer jämställda än någonsin. Det ligger en hund begraven i jämställdhetspolitiken ...

   Tom-Hjördis

   Radera
  4. Partisympatier känns inte heller relevant mer än indirekt, på marginalen. Rättsväsende handlar om att tolka lagen.

   Radera
  5. Nämndemännens partisympatier borde inte vara relevant men det är de. Två nämndemän fick avgå efter att de "dömt fel" enligt Socialdemokraterna i Göteborg. Det kallar inte jag "på marginalen". Döm "politiskt rätt" eller se dig om efter ett nytt jobb.

   "Socialdemokraterna i Göteborg kallade två nämndemän till möte efter det kritiserade domslutet. När de valde att avgå fick beslutet beröm av partiets distriktsordförande – vilket väcker ny kritik.

   – Så här får det inte gå till, säger Stefan Blomquist, förbundsordförande för Nämndemännens riksförbund."
   (låst artikel) https://www.dn.se/sverige/hard-kritik-efter-namndemannens-avgang-sa-har-far-det-inte-ga-till/

   Tom-Hjördis

   Radera
 7. Det logiska vore att beslut om skadestånd tas, i enlighet med den lagstiftning och praxis som finns. Däremot borde det finnas möjlighet, i de fall där det anses lämpligt, att besluta om att pengarna betalas ut vid ett senare tillfälle, till exempel när man blir frisläppt om man sitter i fängelse för annan gärning. Undantag skulle kunna göras om pengarna till exempel ska gå till att betala skadestånd till brottsoffer eller om det är ett förhållandevis kort fängelsestraff eller annat skäl som anses rimligt (beslut borde tas från fall till fall i denna punkt, utifrån en helhetsbedömning). I fallet när man är på rymmen borde det rimligen endast kunnas göras undantag om pengarna betalas ut direkt till Kronofogden för betalning av skadestånd till brottsoffer.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tycker att det mest logiska vore att ärendet/frågeställningen tas upp när människan sitter bakom lås och bom igen. Så länge han är på rymmen borde JK lägga pappren åt sidan.

   Radera
  2. Anser det viktigaste är att inga pengar tillfaller personen som är på rymmen, när beslutet tas är för mig sekundärt. Anser dock det finns ett värde om pengarna skulle kunna betalas ut till brottsoffer så iaf inte de ska drabbas mer än de redan gjort.

   Radera
  3. Visst, men behandlingen kostar ju pengar, så enklast att ansökningar från rymmare läggs åt sidan tills personen är inne i systemet igen, i hans fall på plats i fängelset.

   Jag är rätt säker på att Kronofogden inte kan utmäta skadestånd, så inte ens den nyttan finns.

   Radera
  4. Delen med Kronofogden och skadestånd skulle så klart behöva ändras för det, det borde för övrigt ändras på oavsett om man gör andra ändringar eller inte.

   Radera
  5. Kanske. Jag vet inte varför man har den ordningen nu, kan ju finnas anledningar. Men att inte behöva behandla skadeståndsanspråk från människor på rymmen från fängelsestraff borde kunna ändras till 1 maj 2023.

   Radera
 8. En liten rättelse, i fallet med skadestånd pga förkortat fängelsestraff pga ålder hade väl inte gärningsmannen ljugit? Snarare gjorde väl domstolen en bedömning att han var äldre än han påstod sig vara? Man kompletterade då med ytterligare dokumentation vilket ledde till resning i påföljdsfrågan och man gjorde en ny bedömning där även det nya materialet var med i bedömningen. Detta ledde till att nya bedömningen blev att man ansåg att det fanns skäl att tro på den ålder han påstod och straffet förkortade då i efterhand pga åldersrabatt (något som för övrigt inte bör finnas per automatik för tillräckligt grova brott).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag minns inte detaljerna, men om personen varit ärlig med sin ålder från början och bara uppgett en enda - korrekt - åldersuppgift hade det väl inte blivit en diskussion?

   För övrigt fascinerande hur många migranter som lyckas slarva bort sina ID-handlingar på sin resa till Europa med tanke på att de alltid tycks ha en modern och intakt mobiltelefon. Om jag åker på en strapatsrik resa med båt och flyg tror jag risken att mobilen går sönder är otroligt mycket större än att passet gör det.

   Radera
  2. Han fick ju skadestånd pga domen ändrades efter avtjänat straff och att han då suttit för länge, i förhållande till slutliga domen. Största diskussionen var att han fick större skadestånd än brottsoffret och att många inte ansåg att det skulle gå att få om man var skyldig.

   Jag läste HDs resningsbeslut och enligt det så bedömde inte hovrätten den ålder han uppgav, och som stärktes av hans dokument (man bedömde att de inte var äkta, eller något). Däremot ska han vid något tillfälle, i ett annat sammanhang, ha sagt en annan ålder i någon privat chat med någon vän och det la hovrätten stor vikt vid domen då det meddelandet hade upptäckts.
   Då han dömdes som vuxen så begärde han resning och hänvisade då till ännu fler dokument. Med de nya dokumenten så ansågs det vara mer troligt att han var minderårig än att han inte var det och ungdomsrabatt tillämpade därmed.

   Radera
  3. För övrigt, i detta specifika fall så hade han ju iaf dokument som bedömdes som troligen äkta av NFC och domstolen. Om de var det eller inte lär vi aldrig få reda på till 100 %, men NFC bedömde iaf att det var större chans att de var äkta än att de inte var det.

   Radera
 9. Just denna stjärnmedborgare är den samma som sköt samtidigt som jag hade dragit min axel ur led. Alla ambulanser i Malmö var så upptagna så jag fick ligga i tre timmar med axeln ur led. En axel ska i snabbt som attan för att inte töja ut ledband och muskler. Så blev det inte för mig utan jag kommer ha problem med instabilitet säkerligen hela livet. Kan jag få skadestånd?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Viktig poäng! Det är ju inte så att saker händer i ett vakuum. Förutom att du blev direkt drabbad hade den tid och de pengar som går åt till att dadda en yrkeskriminell idiot (som troligen aldrig kommer göra något bra för någon i sitt liv) kunnat läggas på vårdköer, nya lärare osv. Det är ju inte så att vårdapparat eller polis inte har annat att göra.

   Svaret på frågan tror jag tyvärr är nej, men kanske kan händelsen få dig att flytta från Malmö och på så vis berika ditt liv. Så kom det något gott ut av det hela.

   Radera
 10. IGMR, dålig timing, jag råkade ut för samma när jag bröt vänster axelkula, intryckt axelskål, knäckt skulderblad samt ett par revben av. Det var halaste dagen på åratal så jag var ej ensam och väntetiden var monumental. Höftar jag till så var det ca 26-28 timmar efter olyckan jag kunde landa i sängen.
  /JB

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det låter dumt. Hade det inte varit bättre att stå på benen? Det hade jag valt.

   Radera
  2. Ja, det hade varit ett bättre val. jag förstår du skojar, men tillåt mig berätta omständigheterna. Jag hade varit på en filmkväll i residensstaden och det hade blivit sent, runt midnatt. jag såg lite skrot o skräp till snö på uppfarten till garaget som jag var tvungen att fixa bort.

   Sprang ut då jag ville fort i säng och sedan försvann vänster ben under mig och jag roterade i luften åt samma håll. Jag förstår vad de menar nu att tiden stod stilla, jag var bländad av strålkastarna från bilen och hade ej en susning om jag skulle landa på fontanellen eller ej.

   Nu blev det axeln o sidan o huvudet klarade sig helt o hållet.

   Jävligt tacksam för det. <3
   /JB

   Radera
 11. Sparo, jag vet inte om du har jobbat på en svensk myndighet innan? Jag har varit där och konsultat, och jag är inte förvånad av det du skriver. Fyrkantheten och stelbentheten är total. Tar du egna initiativ är du helt rökt. Jag gillar ordning och reda och att följa uppsatta riktlinjer, men herregud alltså. Ordet "sunt förnuft" som vi svenskar ofta är så stolta över, det existerar inte. Jag slutade efter något år....

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, det har jag inte, men känner tyvärr igen stelbentheten även från det privata näringslivet. Men du har säkert rätt i att det generellt är värre i myndigheter.

   Radera
 12. Förhoppningsvis har de möjlighet att kräva att han hämtar stålarna själv på plats hos myndigheten.

  Tom-Hjördis

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fast då har man ändå slösat tid på utredningen.

   Radera